Hamburger Evron & Co.

המשרד

המבורגר, עברון ושות' הינו אחד ממשרדי עורכי הדין המוכרים ועתירי הניסיון בישראל, הגאה לקחת חלק זה למעלה מ- 80 שנה בעיצוב פני המשפט והכלכלה בישראל, תוך הענקת ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ללקוחותיו. 

בהציבו סטנדרט בולט של יושרה מקצועית ומצוינות, בולט המשרד בנוף המשפטי הישראלי ונהנה ממוניטין שנבנה במהלך עשרות השנים, בהן נטל המשרד חלק במספר רב של עסקאות אשר עיצבו את מציאותה הכלכלית של מדינת ישראל, חלקן אף עורר סוגיות תקדימיות במשפט הישראלי. 

על יכולותיו ויוקרתו של המשרד מעידה רשימת לקוחותיו הארוכה, הכוללת גופים כלכליים וארגונים מהמשפיעים ביותר על הכלכלה הישראלית ועל חייה הציבוריים של מדינת ישראל. 

כחלק מתפיסת הפעולה בה דוגל המשרד, מוצעים ללקוחותיו שירותים משפטיים במגוון נרחב של תחומים במשפט  המסחרי-אזרחי, תחת קורת גג אחת. באמצעות שיתוף פעולה בין מחלקות המשרד השונות- כאשר כל מחלקה הינה עצמאית ובעלת ידע מקצועי רב ומתמחה בתחומה- מציע המשרד מענה רב תחומי, מקיף ושלם לכל צרכי לקוחותיו, תוך טיפול וליווי שוטף וצמוד של צוות עורכי הדין המנוסים במשרד והפניית מיטב המשאבים לכל לקוח. 

המבורגר, עברון ושות' גאה בצוות עורכי הדין במשרד, המונה כיום כ- 40 עורכי דין, מהם 11 שותפים, המורכב מעורכי דין מצטיינים, מנוסים ובולטים בתחומם. אחדים מבין עורכי הדין במשרד הינם בעלי תארים אקדמאיים נוספים במקצועות בעלי אוריינטציה פיננסית, דבר המסייע להם לפעול מתוך פרספקטיבה עסקית ותוך הבנת צרכי הלקוח באופן מיטבי. איכות הצוות המקצועי מאפשרת למשרדנו להעניק ללקוחותיו שירות ראשון במעלה. 

מעל לכל, דוגל משרדנו בעקרונות מנחים של שמירה על סטנדרטים גבוהים ביותר של מקצועיות, הקדשת מירב תשומת הלב לצרכי הלקוח והבטחת ההגינות של מקצוע המשפט. אנו מאמינים כי הקפדת המשרד על עקרונות אלו לאורך השנים היא שהוליכה אותו למעמדו ולהישגיו הרבים, ועקרונות אלו ימשיכו לעמוד לו גם בעתיד.