Hamburger Evron & Co.

הצוות

המבורגר, עברון ושות' גאה בצוות עורכי הדין במשרד, המונה כיום למעלה מ-40 עו"ד, מהם 11 שותפים, המורכב מעורכי דין מצטיינים, מנוסים ובולטים בתחומם. אחדים מבין עורכי הדין במשרד הינם בעלי תארים אקדמאיים נוספים במקצועות בעלי אוריינטציה פיננסית, דבר המסייע להם לפעול מתוך פרספקטיבה עסקית ותוך הבנת צרכי הלקוח באופן מיטבי. איכות הצוות המקצועי מאפשרת למשרדנו להעניק ללקוחותיו שירות ראשון במעלה.


pic2