Hamburger Evron & Co.

 

Yifat Fux

 
טלפון: 03-6074020
פקס: 03-6074002
כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 vcard

יפעת פוקס
שותפה

 

עו"ד יפעת פוקס נמנית עם מחלקות נדל"ן ותכנון ובנייה המתחדשת במשרד.

במסגרת תחום הנדל"ן מטפלת יפעת בהיבטים שונים של עסקאות במקרקעין, לרבות מיסוי, תוכניות איחוד וחלוקה (פרצלציה) ותכנון ובניה, ומתמחה בעסקאות נדל"ן מורכבות, הכוללות שעבודים, ריבוי נושים, פרצלציות, ממשקים עם רשויות שונות (רשויות מקומיות, רשות מקרקעי ישראל, גופי תכנון ועוד), ליווי בנקאי, קבוצות רכישה וכיו"ב.

במסגרת מחלקת האנרגיה, מטפלת יפעת בהתקשרויות עם בעלי נכסים לצורך הקמת מתקנים פוטו-וולטאיים, השתתפות במכרזים להקמת מתקנים פוטו וולטאיים, רישוי לייצור חשמל ועוד.

 

יפעת הינה בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) מאוניברסיטת תל - אביב (מחזור 1998) ובמהלך לימודיה הייתה חברת מערכת כתב העת "עיוני משפט" (Law Review) של הפקולטה למשפטים.

לפני הצטרפותה למשרד המבורגר עברון ושות', עבדה יפעת כעוזרת משפטית לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב דאז, כב' השופט אורי גורן. יפעת עבדה בשנת 2000 במשרד עו"ד פינס, מילנר נייגר ושות' והמשיכה עימו כאשר התמזג עם המבורגר עברון ושות' בשנת 2004.

טרם שהוסמכה ללשכת עורכי הדין בשנת 1999, התמחתה יפעת במשרד הביטחון, באגף היועץ המשפטי למערכת הביטחון אצל היועצת המשפטית, עו"ד צביה גרוס.

שפות: עברית, אנגלית