Hamburger Evron & Co.

מעורבות

בהמבורגר עברון אנו מאמינים, שהשכלה היא המפתח לעתיד טוב יותר. השכלה מגשרת בין העשירים לעניים, ומאפשרת גם למיעוטי היכולת להגיע להישגים משמעותיים ולהוציא עצמם ממעגל העוני. המשרד שם לעצמו כמטרה לאפשר גם לאלו שברשותם אמצעים פחותים לרכוש השכלה ראויה. במסגרת זו, המשרד נוטל חלק במגוון פעילויות חינוכיות: 

"שיעור אחר"

עמותת "שיעור אחר" נוסדה בשנת 2002 ופועלת לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך ולעידוד מעורבות משמעותית של הציבור במערכת החינוך ויצירת גשר בין אזרחים בעלי תחומי עיסוק שונים לבין תלמידים בבתי"ס מאוכלוסיות חלשות. המפגש עם מתנדבים בעלי רקע שונה המעורים בעשייה האזרחית, מאפשר לתלמידים להכיר דמויות לחיקוי, להיחשף לתחומי עניין ולחלומות חדשים, ולהתוודע לערך ההתנדבות והמעורבות החברתית.

העמותה מכשירה, מפעילה ומלווה מאות מתנדבים ממגוון מקצועות ותחומי עיסוק המלמדים קורסי העשרה בתחום עיסוקם בבתי ספר המשרתים אוכלוסיות מחוסרות הזדמנויות ברחבי הארץ. בין המתנדבים המשתפים את התלמידים בניסיונם המעשי ניתן למצוא עורכי דין, רופאים, רואי חשבון, אנשי הי טק, אנשי תקשורת, מהנדסים ורבים אחרים.

מאז 2007 נמנה משרדנו על עורכי הדין המתנדבים במסגרת "שיעור אחר". במסגרת זו התנדבו (ומתנדבים) עורכי דין ומתמחים ממשרדנו בכיתות ה' בבית הספר "טבנקין" בבת-ים (2007), "נצח ישראל" בקרית מלאכי
(2008) ו"ויצמן" בחולון (2009). הפעילות ההתנדבותית כוללת העברת שיעורים פרונטאליים חד שבועיים בכל תחומי עולם המשפט, תוך שימת דגש על המשמעויות הנגזרות מהיותנו פרטים בחברה דמוקרטית (ערכי שוויון, אזרחות טובה, כבוד הדדי וכיו"ב). בסוף כל שנת פעילות מוזמנים התלמידים לסיור בבית המשפט בתל-אביב ולביקור במשרד במהלכו מתחילה "הפקת" פעילות השיא של הפרויקט - "המשפט המבוים". המשפט המבוים, המתנהל בבית הספר לעיני הורי התלמידים, נערך כולו ע"י התלמידים (המשמשים כשופטים, עורכי דין, עדים וכו'), בהנחיית המתנדבים. 

YRF

הקרן להתחדשות בחינוך, "Youth Renewal Fund" נוסדה בשנת 1989 ומפעילה פרויקטים שונים בתחום החינוך. באמצעות חינוך משלים, מאפשרת העמותה לילדים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך לממש את הפוטנציאל הטמון בהם ולהגביר את סיכוייהם להשתלב בחברה הישראלית כתורמים ולא כנתרמים. ב- YRF בחרו בתחום החינוך מתוך אמונה ששוויון הזדמנויות בחינוך וצמצום פערים חברתיים, הינם מפתח לחברה בריאה ומגובשת יותר. 
 

אמנון שורק, שותף במשרד, מכהן כיושב ראש מועצת המנהלים של הקרן ובנוסף, המשרד תורם לקרן כספים ומספק לה שירותים משפטיים בהתנדבות.