Hamburger Evron & Co.

תחומי עיסוק

כחלק מתפיסת הפעולה בה דוגל משרד המבורגר עברון, מוצעים ללקוחותיו שירותים משפטיים במגוון נרחב של תחומים במשפט המסחרי-אזרחי, תחת קורת גג אחת.

באמצעות שיתוף פעולה בין מחלקות המשרד השונות- כאשר כל מחלקה הינה עצמאית ובעלת ידע מקצועי רב ומתמחה בתחומה- מציע המשרד מענה רב תחומי, מקיף ושלם לכל צרכי לקוחותיו, תוך טיפול וליווי שוטף וצמוד של צוות עורכי הדין המנוסים במשרד והפניית מיטב המשאבים לכל לקוח.


pic1